Boek Heemkunde Kozen

Kozen viert haar 800-jarig bestaan!

K O Z E N  V I E R T   H A A R   8 0 0 – J A R I G   B E S T A A N.

In een oud geschreven document uit 1218 wordt Kozen als Cusinus vermeld, en Wijer heeft in 1132 als naam Vilare.

De eerst gekende Heer van Kozen en Wijer in 1288 was Franck van Wesemael; zijn kasteel stond waar nu nog het kasteel van Wijer ligt.

Ter gelegenheid van dit 800-jarig jubileum van Kozen wordt door de vereniging Heemkunde-Nieuwerkerken het boek “De geschiedenis van Kozen en Wijer” uitgegeven. Schrijver van dit boek (270 blz. met 206 illustraties) is de oud-Kozenaar Luc Carlens, die hierin en voor het eerst vele historische teksten bundelt die in de loop van de voorbije eeuwen over het ontstaan, het bestuur en het wel en wee in Kozen en Wijer zijn geschreven.

Dit vlot leesbaar boek is alleen verkrijgbaar bij Heemkunde-Nieuwerkerken, en wordt voorgesteld in het weekend van 8-9 september 2018 in het Buurthuis Ter Cose, bij de opening van “de tentoonstelling Kozen 800”, alwaar u een exemplaar kan aankopen. Verkooprijs 19€

Een postzegel van het type My Stamp zal eveneens in een beperkte oplage verschijnen. Verkooprijs 2€

Info en bestellen via : heemkunde.nwk@telenet.be of 0499 73 56 74

Share