Binderveld

Eerste vermelding in 1135: Bilrevelt,
Binderveld lag toen aan het begin van de moerassige riviervlakte van de Gete.

Voornaamste monumenten:
» St-Jan de Doperkerk (1845-1846)
» Waterkasteel van Binderveld (1729)

De Sint-Jan-de-Doperkerk (1845-1846)
Dit Neoclassicistisch zaalkerkje van 1845 werd opgetrokken ter vervanging van de kasteelkapel. Het bakstenen gebouw heeft een eenbeukig schip met ingebouwde westertoren. Het koor bezit een halfronde abscis. Het schip is voorzien van rondboogvensters met hardstenen lekdrempels. De overwelving gebeurt door een beschilderd houten tongewelf. “Op 24 juni 1846 werd in de nieuwe kerk de eerste mis gecelebreerd en werd het kerkhof rond de kerk ingewijd.”

Binderveld plan Buurtwegen 1841

Afbeelding plan Buurtwegen (1841)

Het waterkasteel van Binderveld (1729)
Van dit kasteel en van de heerlijkheid Binderveld wordt reeds melding gemaakt in de 12de eeuw. In het charter van 1135, wordt een zekere “Olderick van Bilrevelt” als getuige vermeld. Binderveld was een Loonse gemeente. Het kasteel en de tuin vormde echter een Brabants leen, hetgeen inhield dat de Heren van Binderveld tegelijkertijd en vazal of leenman waren van de Graaf
van Loon en van de Hertog van Brabant. Gesticht door een plaatselijk riddergeslacht vormde het de kern van de eerste nederzetting Binderveld. De burcht bood tijdens opeenvolgende oorlogen bescherming aan de bevolking. Het herenhuis en de poorttoren zijn de resten van het complex. De wachttoren (1661) en de spits of duiventil (1681) zijn de enige overblijfselen van de vesting.

 

Share

One thought on “Binderveld

  1. Mijn grootouders woonden denk ik op de 127 tot 1970 of zo. Papa duwde op de pedaal en hij was de kerk voorbij en stopte aan de gracht eerste huis. Heeft u daar nog een foto van? Ernaast woonde fin van hendrix(zo noemden ze haar). IK vraag me ook af of de appelboer tegenover of familie er nog is? Of het kerhof achter het huis(steegje) er nog is en of u er een foto van mijn grootouders kan nemen. Mam en pa liggen beiden aan elkaars tegenkant: links rechts. Ich zen Liliane van arsène. IN die tijd waren we te bedeesd of foto’s te maken van onze grootouders hun huis maar ik was er zo graag en mis de straat daar. Wat verderop zijn er de varkenskwekers nog? De natte weiden? Kon ik maar terug gaan ech. Bedankt voor hulp. (familie is nadien uiteen gevallen). Was mam er nog maar maar haar foto staat op de kast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *