Hallo Bezoeker!

Featured

Doelstelling:

Heemkunde is vooral geïnteresseerd aan de lokale geschiedenis, in de bekommernis het verleden van het eigen dorp, de gemeente en de regio te bestuderen, vast te leggen en te ontsluiten.

Méér nog dan louter geschiedenis zijn aspecten zoals “architectuur en wooncultuur, volksgebruiken, folklore en dialecten belangrijk en het voorwerp van tentoonstellingen en publicaties.

Historiek:

Heemkunde-Nieuwerkerken is als vereniging nog erg jong. Opgericht in 2002 bestrijkt haar belangstelling de geschiedenis en het erfgoed van de kerkdorpen Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer.

In het verleden waren echter lokale heemkundigen er individueel reeds actief.

In die zin wordt verwezen naar de onderwijzer Gerard Joris die reeds in 1872 een geschiedenis van Nieuwerkerken schreef, evenals M. Van Bergen die door zijn belangstelling voor mondelinge geschiedschrijving veel plaatselijke feiten en gegevens vastlegde.

Zeker moet schepen Jef Bonneux uit Kozen vermeld worden; hij publiceerde tientallen bijdragen over zijn dorp en haar inwoners.

Voorzitters van Heemkunde-Nieuwerkerken zijn achtereenvolgens André Schiffeleers, Rombout Nijssen, en huidig voorzitter Eddy Cox (Berkenstraat 22 – 3850 (Nieuwerkerken – 0499/73.56.74).

Vaste activiteiten zijn de Erfgoeddag en de Monumentendag; zij krijgen er jaarlijks hun lokale invulling met tentoonstellingen en publicaties, die steeds beschikbaar blijven.

Sedert 2005 wordt er een tweemaandelijks informatieblad uitgegeven.

Redactie- en coördinatieadres: Ludo Raskin, Opperstraat 183 Wijer – 3850 Nieuwerkerken.

Share
jun 27

Kozen viert haar 800-jarig bestaan!

K O Z E N  V I E R T   H A A R   8 0 0 – J A R I G   B E S T A A N.

In een oud geschreven document uit 1218 wordt Kozen als Cusinus vermeld, en Wijer heeft in 1132 als naam Vilare.

De eerst gekende Heer van Kozen en Wijer in 1288 was Franck van Wesemael; zijn kasteel stond waar nu nog het kasteel van Wijer ligt.

Ter gelegenheid van dit 800-jarig jubileum van Kozen wordt door de vereniging Heemkunde-Nieuwerkerken het boek “De geschiedenis van Kozen en Wijer” uitgegeven. Schrijver van dit boek (270 blz. met 206 illustraties) is de oud-Kozenaar Luc Carlens, die hierin en voor het eerst vele historische teksten bundelt die in de loop van de voorbije eeuwen over het ontstaan, het bestuur en het wel en wee in Kozen en Wijer zijn geschreven.

Dit vlot leesbaar boek is alleen verkrijgbaar bij Heemkunde-Nieuwerkerken, en wordt voorgesteld in het weekend van 8-9 september 2018 in het Buurthuis Ter Cose, bij de opening van “de tentoonstelling Kozen 800”, alwaar u een exemplaar kan aankopen. Verkooprijs 19€

Een postzegel van het type My Stamp zal eveneens in een beperkte oplage verschijnen. Verkooprijs 2€

Info en bestellen via : heemkunde.nwk@telenet.be of 0499 73 56 74

Share
sep 18

Opendeurdag Politie 25 september 2016

Heemkunde-Nieuwerkerken zal ook aanwezig zijn met haar info stand, tevens werd voor deze speciale gelegenheid een brochure uitgebracht met de geschiedenis over de lokale Politie tussen 1811 en 2002.

CCF11072015_0000

Te verkrijgen aan onze info stand voor de luttele som van €5,00 een aanrader.

14352204_1046955408691478_2447929449056335389_o

Share