okt 10

Dorpswandeling

L E E R  U W  D O R P  K E N N E N


Op zondag 28 oktober – dorpswandeling in Nieuwerkerken – met Jean Thomas.
Onze gids voert ons door de recente geschiedenis aan nog bestaande maar vooral aan verdwenen monumenten in Nieuwerkerken-centrum.

Hij vertelt over “de kerk en ’t duerp wé’t vruger was”.

Zo ook over de veranderingen in de kerk en op het kerkhof, de verdwenen pastorijen, de gemeenteschool voor de jongens en de vrije meisjesschool.

Het kasteel en het kasteelsbos, ’t lank, de dries of het kerk boinke (wegeltje) worden ook niet vergeten.
Pastorijen werden warenhuis en appartementen, de gemeenteschool werd een nieuw woonhuis, en de zusterschool werd postkantoor.

En nog zoveel méér te vertellen.
Bèrkes Wé heet nu Kasteelstraat, de Steeg is nu de Pastorijstraat en de Dries of het kerkboinke is nu de Kloosterstraat.

Op de Panhoven staat nu het rusthuis.
Deze geleide dorpswandeling gaat door op zondag 28 oktober 2012.
Vertrek om 14 uur aan de Sint-Pieterskerk in Nieuwerkerken centrum.
Afstand circa 3 km.

Duurtijd circa 1 uur 30.

Gratis deelname voor jong en oud.

Share

Hallo Bezoeker!

Featured

Doelstelling:

Heemkunde is vooral geïnteresseerd aan de lokale geschiedenis, in de bekommernis het verleden van het eigen dorp, de gemeente en de regio te bestuderen, vast te leggen en te ontsluiten.

Méér nog dan louter geschiedenis zijn aspecten zoals “architectuur en wooncultuur, volksgebruiken, folklore en dialecten belangrijk en het voorwerp van tentoonstellingen en publicaties.

Historiek:

Heemkunde-Nieuwerkerken is als vereniging nog erg jong. Opgericht in 2002 bestrijkt haar belangstelling de geschiedenis en het erfgoed van de kerkdorpen Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer.

In het verleden waren echter lokale heemkundigen er individueel reeds actief.

In die zin wordt verwezen naar de onderwijzer Gerard Joris die reeds in 1872 een geschiedenis van Nieuwerkerken schreef, evenals M. Van Bergen die door zijn belangstelling voor mondelinge geschiedschrijving veel plaatselijke feiten en gegevens vastlegde.

Zeker moet schepen Jef Bonneux uit Kozen vermeld worden; hij publiceerde tientallen bijdragen over zijn dorp en haar inwoners.

Voorzitters van Heemkunde-Nieuwerkerken zijn achtereenvolgens André Schiffeleers, Rombout Nijssen, en huidig voorzitter Eddy Cox (Berkenstraat 22 – 3850 (Nieuwerkerken – 0499/73.56.74).

Vaste activiteiten zijn de Erfgoeddag en de Monumentendag; zij krijgen er jaarlijks hun lokale invulling met tentoonstellingen en publicaties, die steeds beschikbaar blijven.

Sedert 2005 wordt er een tweemaandelijks informatieblad uitgegeven.

Redactie- en coördinatieadres: Ludo Raskin, Opperstraat 183 Wijer – 3850 Nieuwerkerken.

Share